Navigace

Obsah

 

R O Z P O Č E T   OBCE   R A D O T I C E  - na  ROK   2009.
    09           08         
                                           Příjmy:   v tis.Kč.
  222,-       244,-   Daň z příjmu fyz..osob ze záv.činnosti                         1111
    63,-         37,-   Daň z příjmu fyz..osob sam.činnosti                            1112
  321,-       292,-   Daň z příjmu právnických osob                                   1121
  488,-       454,-   Daň z přidané hodnoty                                                1211
    43,-         42,-   Poplatek za likvid KO                                                  1337
      2,4          2,1   Poplatek ze psů                                                            1341
      0,5           1,-   Poplatek za užívání veř.prostranství                           1343
  204,-       184,-   Daň z nemovitostí                                                        1511
      7,4          7,2   Neinvestiční přijaté dot.-výk.st.správy                        4112
   42,-         45,4   Vlastní příjmy-(23,-pron.poz.,14 plyn,-5,-úroky)        2131,2324,2141
 300,-           --      Zapojení zůst na účtu z min.let-FRR                           8115  
……………………………………………
1693,3    1308,7 -    Příjmy CELKEM
 
      09           08                 Výdaje:  v tis.Kč.
      80,-         60,-    lesní činnost (  stromky, ,ostatní )                            1032
      50,-           --      příspěvek na prov.výd. Jednota SD                                           21,-         23,-    smlouva (dopravní obslužnost)                                2221
      20,-         20,-    studny ( kontrola kvality vod obec.studní 4 x)        2310
      32,-         52,-    školy ( ZŠ , stravování-jen Police)                           3113  
     10,-          10,-    činnost knihovnická ( mzda 3,6 , mat.výd. )            3314
       1,8           1,8    kronika obce                                                               3319
   212,-         80,5     příspěvek obce na údr. kulturní památky
                                č.3011
, kaple                                                               3322  
     30,-          25,-    tělových.činnost-TJ                                                   3419
     15,-          10,-    údr.veř.osvětl.                                                             3631   
   334,-        356,-   (POVV-310 cesta,24 hřiště opl.)                              3633
   115,-          35,-    územní plán obce 70,- pasp.cest 45,-                    3635
     75,-         80,-     komunální odpad (úhrada za svoz popelnic)        3722
    50,-          80,-     údržba veř.prostranství                                             3745
      5,2           3,-     pomoc charitativní, zdr.post.                                    4319
    40,-         40,-      požární ochrana (nákup mat, podp čin.)                5512
  110,-         92,-      zastupitelstvo (odměny , daň a zdr.po.)                 6112
  486,3      335,4     činnost míst spr.(mz. zam., pošt., tel., energ.,                                                      cest,zpr.dat,ban.,údr.)                                               6171    
      5,-          5,-      náhrady ČS- účet                                                        6310
 ……………………
1693,3    1308,7 -    Výdaje  CELKEM
 
 
 
 
Rozpočet vyrovnaný                                          
 
 
Radotice  23. února 2009